Om foreningen

Beboerforeningen

Væltesbakke i Øster Hurup

Om foreningen

Beboerforeningen Væltesbakke har hjemsted i Øster Hurup, Mariagerfjord Kommune og har til formål at varetage og administrere medlemmernes interesser, herunder forhandlinger med offentlige myndigheder og andre eksterne parter. Beboerforeningen er underlagt deklaration af 16. december 1964.


Væltesbakkes 72 husstande ses fra luften på nedenstående billede med Kystvejen i højre side af billedet. Klik på billedet for selv at navigere rundt fra luften.Enhver, der ejer sommerhus på Væltesbakke, er medlem af foreningen. Når et medlem sælger sit sommerhus er vedkommende fra overdragelsesdagen ophørt med at være medlem af foreningen. Den nye ejer indtræder fra overtagelsesdagen i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen.

Medlemsskab


Kontingent

Kontingent fastsættes ved den årlige generalforsamling for 1 år ad gangen. Kontingent er p.t. fastsat til 200 kr. og opkræves pr. alm. post eller e-mail.Generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned og indvarsles med mindst 4 uger ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivelse. Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftlig i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Copyright 2020 © Alle rettigheder forbeholdt Beboerforeningen Væltesbakke i Øster Hurup

Hjemmeside udarbejdet af Thomas Østergaard