Bestyrelsen

Beboerforeningen

Væltesbakke i Øster Hurup

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der konstituerer sig med formand og kasserer. Valgene sker for et tidsrum af 2 år, således at der skiftevis afgår 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Desuden vælges 1 bestyrelsessuppleant for 1 år. Foreningen tegnes ved den samlede bestyrelse. Bestyrelsen råder over foreningens midler og er ansvarlig for, at disse anvendes i overensstemmelse med foreningens vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer inklusiv formand er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Generel henvendelse til Beboerforeningen Væltesbakke i Øster Hurup bedes rettes mod e-mail adressen info@vaeltesbakke.dk.


Bestyrelsen består af nedenstående personer - klik på billederne for at se dem i stor størrelse.Bestyrelsesmedlem


Jytte Jensen

Adresse: Granvej 4


Bestyrelsesmedlem


Margit Pedersen

Adresse: Granvej 6
Bestyrelsesformand


Søren Mogensen

Tlf.: 40852382

E-mail: formand@vaeltesbakke.dk

Adresse: Lærkevej 27
Kasserer


Anette Poulsen

Tlf.: 41856928

E-mail: kasserer@vaeltesbakke.dk

Adresse: Lærkevej 21
Bestyrelsesmedlem


Lars Ole Nielsen

Adresse: Lærkevej 18
Copyright 2020 © Alle rettigheder forbeholdt Beboerforeningen Væltesbakke i Øster Hurup

Hjemmeside udarbejdet af Thomas Østergaard